Seljord Indremisjon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Faste aktivitetar på Misjonshuset

Kvinneforening fyrste torsdag i kvar månad
Formiddagstreff siste fredag kvar månad kl 11.00
Babysang annan kvar onsdag kl. 11.30
Tysdagsklubb annan kvar tysdag
Møte annan kvar tysdag kl. 19.00 (sjå program)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tema for møta er gjennomgang av kyrkja sin preiketekst for komande sundag. Prestar og forkynnarar vil innleie til samtale.


Tysdag 5. september kl. 19.00.
Gudveig Gravir innleiar til samtale ut i frå Matteus 20.1-16. Arbeidet i vingarden.

Tysdag 19. september kl. 19.00.
Dag Harald Undheim innleiar til samtale ut i frå Markus 7. 31-37. Alt han har gjort, er godt.

Tysdag 3. oktober kl. 19.00.
Nils Jørgen Hardang innleiar til samtale ut i frå Matteus 8. 14-17. Han bar våre sjukdomar.

Tysdag 17. oktober kl. 19.00.
Kjell Johan Nenseter innleiar til samtale ut i frå Johannes 11. 1-5. Dei sende bod til Jesus.

Fredag 27. til og med sundag 29. oktober: Bibelhelg med regionleiar i Normisjon region Telemark, Sam Tore Bamle. Fredag og sundag møte kl. 19.00. Laurdag Bibeltime kl. 10.30 og Fellesskapskveld kl. 18.00 med andakt, underholdning og kveldsmat.

Tysdag 31. oktober kl. 19.00.
Leif Raustøl innleiar til samtale ut i frå Matteus 5. 1-12. Sæle er dei.

Fredag 10- november BASAR kl. 18.00.
Det blir åresal, andakt, kaffi og kaker.

Tysdag 14. november kl. 19.00.
Øyvind Jørgensen innleiar til samtale ut i frå Matteus 18. 1-6, 10-14. Menneske er ikkje til sals.

Tysdag 28. november kl. 19.00.
Kjell Johan Nenseter innleiar til samtale ut i frå Lukas 4. 16-22a. Jesus står fram i Nasaret.


Sjå kunngjering av møta i VTB.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontaktinformasjon

Seljord Indremisjon
Brøløsvegen 10
3840 Seljord

post@seljordindremisjon.no

Kontonr. 2711.20.10373

Kari Gro Espeland
Tlf. 995 39 515

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Her finner du oss

Vegen til Seljord Indremisjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lenker

Bibelen, online
Bibelen, nedlasting
Normisjon
Normisjon avd Telemark
Den Norske Kirke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gud sendte ikke sin Sønn til
verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli
frelst ved ham. Joh 3,17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Velkomen på Misjonshuset!