Seljord Indremisjon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Faste aktivitetar på Misjonshuset

Kvinneforening fyrste torsdag i kvar månad
Formiddagstreff siste fredag kvar månad kl 11.00
Babysang annan kvar onsdag kl. 11.30
Tysdagsklubb annan kvar tysdag
Møtetysdagar og sundagar kl. 19.00 (sjå program)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dette semesteret er det ein kombinasjon av gjennomgng av teksten for fylgjande sundag, til saman tre tysdagskveldar, og møte med tale og sang, til saman tre sundagskveldar. I tillegg er det ei møtehelg med Bibeltimar og fellesskapskveld.

Sundag 21. januar kl. 19.00.
Sangtime på Misjonshuset med Herdis og Øyvind Jørgensen.

Tysdag 13. februar kl. 19.00.
Kjell Johan Nenseter innleiar til samtale ut i frå Matteus 12. 38-42. Om Jona-teiknet.

Sundag 18. februar kl. 19.00.
Tale av Nils Jørgen Hardang, sang av Liv Unni og Nils Jørgen.

Tysdag 13. mars kl. 19.00.
Kjell Johan Nenseter innleiar til samtale ut i frå Lukas 1. 46-55. Mi sjel høglovar Herren. Årsmøte etter møte.

Fredag 16. til og med sundag 18. mars: Bibelhelg med tidlegare Bibelskule rektor Kurt Hjemdal. Fredag og sundag møte kl. 19.00. Laurdag Bibeltime kl. 10.30 og fellesskapskveld kl. 18.00 med andakt, underholdning og kveldsmat.

Tysdag 10. april kl. 19.00.
Dag Harald Undheim innleiar til samtale ut i frå Johannes 10. 1-10. Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.

Sundag 15. april kl. 19.00.
Tale og sang av Ole Andre Eliassen frå Norsk Luthersk Misjonssamband.


Sjå kunngjering av møta i VTB.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontaktinformasjon

Seljord Indremisjon
Brøløsvegen 10
3840 Seljord

post@seljordindremisjon.no

Kontonr. 2711.20.10373

Kari Gro Espeland
Tlf. 995 39 515

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Her finner du oss

Vegen til Seljord Indremisjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lenker

Bibelen, online
Bibelen, nedlasting
Normisjon
Normisjon avd Telemark
Den Norske Kirke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gud sendte ikke sin Sønn til
verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli
frelst ved ham. Joh 3,17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Velkomen på Misjonshuset!