Seljord Normisjon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Faste aktivitetar på Misjonshuset

Kvinneforening fyrste torsdag i kvar månad
Formiddagstreff siste fredag kvar månad kl 11.00
Babysang 31.08., 28.09., 26.10. og 30.11. kl. 11.00.
Tysdagsklubb ein tysdag i månaden
Samtalegruppe 14.09., 12.10. og 9.11. kl. 19.30.
Møte tysdagar og sundagar kl. 19.00 (sjå program)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Haustsemesteret 2022 blir det ein kombinasjon av samlingar på sundagskveldar og tysdagskveldar. Det blir møte, bibeltimar og sangkveld, i tillegg er det planlagt ei møtehelg. Temaet for haustsemesteret er Undring over Guds ord.

Sundag 4. september kl. 19.00.
Møte med tale av Martha Irene Eriksrød, Normisjon.

Sundag 18. september kl. 19.00.
Ikkje møte på Misjonshuset, men kveldsmesse i Seljord kyrkje.

Tysdag 27. september kl. 19.00.
Leif Raustøl har gjennomgang av teksten for komande sundag, Markus 5. 35 - 43. "Ver ikkje redd, berre tru!"

Fredag 30. september - laurdag 1. oktober kl. 19.00.
Bibelhelg med Jens Iver Jensen. Møte fredag kl. 19.00, bibeltime laurdag kl. 10.30. Vi samlas til laurdagskveld på Misjonshuset kl. 18.00. med sang av Fri flyt, kveldmat og diverse program.

Tysdag 11. oktober kl. 19.00.
Dag Harald Unheim har gjennomgang av teksten for komande sundag, Lukas 9. 57- 62 "Fylg meg!"

Sundag 16. oktober kl. 19.00.
Møte med Ulf Børje Rahm, regionleiar Normisjon Telemark.

Tysdag 18. og onsdag 19. oktober kl. 19.00.
Møte med Ole Andreas Meling frå Misjon Sarepta.

Tysdag 25. oktober kl. 19.00.
Kjell Johan Nenseter har gjennomgang av teksten for komande sundag, Lukas 15. 11. - 32. Likninga om den ventande faren .

Sundag 30. oktober kl. 19.00.
Sangkveld med Herdis og Øyvind Jørgensen.

Tysdag 8. november kl. 19.00.
Dag Harald Unheim har gjennomgang av teksten for komande sundag, Matteus 24. 35. - 44. Ingen kjenner dagen og timen.

Sundag 13. november kl. 19.00.
Møte med tale og sang av Nils Jørgen Hardang.

Fredag 18. november kl. 18.00.
Basar med åresal, andakt, kaffi og kaker.

Tysdag 22. november kl. 19.00.
Kjell Johan Nenseter har gjennomgang av teksten for komande sundag, Matteus 21. 1. - 11. Jesu inntog i Jerusalem.

Sjå kunngjering av møta i VTB.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontaktinformasjon

Seljord Normisjon
Brøløsvegen 10
3840 SeljordKontonr. 2711.20.10373
VIPPS 135665

Tlf. 995 39 515
kari.gro@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Her finner du oss

Vegen til Seljord Indremisjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lenker

Bibelen, online
Bibelen, nedlasting
Normisjon
Normisjon avd Telemark
Den Norske Kirke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gud sendte ikke sin Sønn til
verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli
frelst ved ham. Joh 3,17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Velkomen på Misjonshuset!