Seljord Indremisjon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Faste aktivitetar på Misjonshuset

Kvinneforening fyrste torsdag i kvar månad
Formiddagstreff siste fredag kvar månad kl 11.00
Babysang annan kvar onsdag kl. 11.30
Tysdagsklubb annan kvar tysdag
Møte tysdagar og sundagar kl. 19.00 (sjå program)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Denne hausten blir det ein kombinasjon av samlingar på sundagskveldar og tysdagskveldar. Det blir bibeltimar og møte med tale og sang, i tillegg er det ei møtehelg med bibeltimar og fellesskapskveld.Tema for haustsemesteret er Jesus sa: "Det er eg!"

Tysdag 18. september kl. 19.00.
Møte med tale og sang av Nils Jørgen og Liv Unni Hardang.

Sundag 23. september kl. 19.00.
Møte med tale og sang av Ole Andre Eliassen frå Norsk Luthersk Misjonssamband.

Tysdag 2. oktober kl. 19.00.
Gunhild Dobbe fortel frå arbeidet på Manilla.

Sundag 21. oktober kl. 19.00.
Sangtime med Øyvind og Herdis Jørgensen.

Tysdag 30. oktober kl. 19.00.
Møte med tale av Terje Olafsen frå Normisjon.

Fredag 26. til og med sundag 28. oktober.
Bibelhelg med Jens Iver Jensen, tidlegare pastor i Norkirken Kongsberg.

Fredag og sundag møte kl. 19.00, laurdag bibeltime kl. 10.30. Laurdag kl. 18.00 blir det fellesskapskveld med andakt, sang, underhaldning og kveldsmat.

Fredag 16. november kl. 18.00.
Basar.

Tysdag 20. november kl. 19.00.
Bibeltime med Kjell Johan Nenseter.

Sjå kunngjering av møta i VTB.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontaktinformasjon

Seljord Indremisjon
Brøløsvegen 10
3840 Seljord

post@seljordindremisjon.no

Kontonr. 2711.20.10373

Kari Gro Espeland
Tlf. 995 39 515

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Her finner du oss

Vegen til Seljord Indremisjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lenker

Bibelen, online
Bibelen, nedlasting
Normisjon
Normisjon avd Telemark
Den Norske Kirke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gud sendte ikke sin Sønn til
verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli
frelst ved ham. Joh 3,17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Velkomen på Misjonshuset!