Seljord Normisjon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Faste aktivitetar på Misjonshuset

Kvinneforening fyrste torsdag i kvar månad
Formiddagstreff siste fredag kvar månad kl 11.00
Babysang annan kvar tysdag kl. 11.30
Tysdagsklubb ein tysdag i månaden
Møte tysdagar og sundagar kl. 19.00 (sjå program)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Haustsemesteret 2020 blir det ein kombinasjon av samlingar på sundagskveldar og tysdagskveldar. Det blir bibeltimar og møte med tale og sang, i tillegg er det ei møtehelg i samarbeid med Betel Åmotsdal og Betel.

Tysdag 15. september kl. 19.00.
Gjennomgang av teksten for komande sundag v/ Leif Raustøl.

Sundag 27. september kl. 19.00.
Møte med tale av Terje Olafsen, Normisjoen region Telemark.

Tysdag 29. september kl. 19.00.
Gjennomgang av teksten for komande sundag v/ Leif Raustøl.

Sundag 4. oktober kl. 19.00.
Møte med tale av Sam Tore Bamle, regionledar Normisjon region Telemark.

Tysdag 13. oktober kl. 19.00.
Gjennomgang av teksten for komande sundag v/ Kjell Johan Nenseter.

Fredag 16. oktober t.o.m. sundag 18.oktober: Bibelhelg med radiopastor Johnn Hardang, i samarbeid emd Betel Åmotsdal og Betel Seljord.


Tysdag 27. oktober kl. 19.00.
Gjennomgang av teksten for komande sundag v/ Kjell Johan Nenseter.

Sundag 1. november kl. 19.00.
Møte med tale av Jens Iver Jensen.

Fredag 6. november kl. 18.00.
BASAR Åresal, kaffi og kaker, andakt ved diakon Torill Solli Haugen.


Tysdag 10. november kl. 19.00.
Gjennomgang av teksten for komande sundag v/ sokneprest Dag Harald Undheim.

Sundag 15. november kl. 19.00.
Møte med tale av Møyfrid Lunde sokneprest i Kviteseid.

Tysdag 24. november kl. 19.00.
Gjennomgang av teksten for komande sundag v/ sokneprest Dag Harald Undheim.


Sjå kunngjering av møta i VTB.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontaktinformasjon

Seljord Normisjon
Brøløsvegen 10
3840 SeljordKontonr. 2711.20.10373
VIPPS 135665

Tlf. 995 39 515
kari.gro@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Her finner du oss

Vegen til Seljord Indremisjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lenker

Bibelen, online
Bibelen, nedlasting
Normisjon
Normisjon avd Telemark
Den Norske Kirke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gud sendte ikke sin Sønn til
verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli
frelst ved ham. Joh 3,17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Velkomen på Misjonshuset!